Mätningar Furusjö

Tekniska förvaltningen mäter in byggnader i Furusjö under vecka 44-52. Arbetet utförs av mätningspersonal från Metria.

Personalen behöver i vissa fall gå in på privat mark och kommer då att knacka på för att informera om arbetet.  Om ingen svarar lämnar de istället en lapp med ett skriftligt meddelande om utfört arbete. Området kommer även att flygfotograferas med drönare.

Syftet med mätningarna är att samla in underlag för kommunens primärkarta.  Primärkartan används exempelvis för planering och bygglovsprövning inom områden med samlad bebyggelse. Mätningen har dock inget att göra med ett enskilt ärende.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till kommunen.

Boende i Furusjö har fått meddelande via telefonen
Databasen hämtar de telefonnummer som är knutna till de adresser som är berörda. På så sätt kan meddelande gå ut snabbt och det framgår även vilka som har tagit emot meddelandet.

Vilka telefonnummer vill du ha knutna till din adress?
Systemet för att kontakta abonnenterna via telefonen heter UMS Unified Messaging System. Du kan läsa lite mer om själva systemet om du följer länken till höger.  Du kan själv lägga till eller ta bort telefonnummer ur databasen. Läs hur det går till i instruktionen till höger i menyn.