Klipp häcken och dina träd

Oklippta häckar och träd kan vara en trafikfara.

Klipp häcken- och dina träd
I vissa fall kan växter vara farliga för trafikanter om de står dåligt till eller har vuxit sig för stora. Sikten kan bli skymd och detta kan bidra till att olyckor sker. Därför får till exempel häckar vid infarter och korsningar inte se ut hur som helst. Som tomtägare måste du sköta din tomt så att inte växtlighet på tomten skymmer sikten för trafikanter.

Varje år skadas människor i onödan just för att sikten skyms.

Några enkla åtgärder kan rädda liv. Klipp rätt och tänk på att dina träd och buskar växer. Se även till att plantera på rätt ställe.

Vet du om att det faktiskt kan gå så långt att du kan få ett åtgärdsföreläggande om du, trots tillsägelse, inte klipper ner din häck? Detta innebär att du med vite kan föreläggas att utföra åtgärden. Det kan också innebära att byggnadsnämnden ser till att häcken klipps ner på din bekostnad.

Mer information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, vilka mått som gäller och vad tomtägare kan göra för att förbättra den finns i broschyren "Klipp häcken".