Skogsåtgärder i naturreservatet vid Hökesån

Under vecka 41 startar åtgärder med nedtagning av barrträd. Syftet är att öppna upp för lövträd. Arbetet pågår under oktober/november och åtgärder görs då vädret tillåter. Vid för blött väder avvaktar vi för att undvika skador i backen av maskiner.

Åtgärden följer skötselplanen för naturreservatet. Det är Södra som genomför åtgärden. Vänligen undvik att gå i området under tiden som arbetet pågår.