Begränsad service på bygglovsenheten 18-20 september

Endast administrativ personal finns då tillgängliga på bygglovsenheten.

Mellan onsdagen den 18 september till fredagen den 20 september är enhetens service begränsad på grund av utbildning. Handlingar, till exempel ritningar kan lämnas ut. Vill du ha svar på specifika frågor om bygglov eller om ett aktuellt ärende är bygglovshandläggare och bygglovschef tillgängliga igen måndagen den 23 september.