Begränsade möjligheter att nå bygglovshandläggarna 13-16 november

Under perioden 13-16 november 2017 är personalen på bygglovsenheten på utbildning vilket begränsar möjligheten att under den perioden nå bygglovshandläggarna.

Skicka gärna ett mejl till bygg@habokommun.se med kontaktuppgifter så kan någon av handläggarna återkomma när de får möjlighet.