Avfallsplan med föreskrifter

June Avfall & Miljö har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Du är välkommen att lämna synpunkter!

Läs mer om planen och lämna dina synpunkter här.