Dags att mäta radon!

Under perioden 1 oktober till 30 april är det så kallad radonmätningsperiod.

Beställ mätpaket senast den 9/2-18 för att hinna få dina dosor och starta din mätning före den 28/2-18!

Radon mäts bäst genom långtidsmätning, minst två månader, vintertid under eldningssäsongen då värme- och ventilationsaggregat är igång.

Beställning
Beställning av radonmätpaket, innehållande två mätdetektorer och beskrivning, kan göras hos godkänd leverantör av radonmätpaket.

Har ni sovplats i källare krävs ytterligare en mätdetektor.

För att få ett godkänt årsmedelvärde för din långtidsmätning behövs minst två detektorer. Har du ett våningsplan placerar du de två detektorerna i sovrum och i vardagsrum i första hand. Har du två våningsplan i din villa placeras detektorerna med en per våningsplan.

Du kan kontakta miljöförvaltningen för mer information
Läs även mer på Radonguiden 

Radon finns överallt
I mark, luft och vatten. När det gäller luften i våra bostäder är marken under huset sannolikt den vanligaste radonkällan. Men radon kan också komma från byggnadsmaterial och från hushållsvattnet.

Orsakerna till förhöjda radonhalter kan vara många. Det är därför viktigt att mäta oavsett var du bor eller vad ditt hus är byggt av. 

Varför är det farligt med radon?
Radon kan orsaka cancer. Cirka 500 svenskar drabbas varje år av lungcancer som en direkt följd av radonexponering. Enligt SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten är radon vårt största strålningsproblem.