När mätte du senast radon i ditt hus?

Sista dag att beställa dosor via Miljöförvaltningen är den 21 februari.

Radon i bostäder bör mätas under säsongen 1 oktober till 30 april

Radonmätning mäts genom att minst två dosor placeras ut i bostaden. Dosorna kan beställas via miljöförvaltningen eller via ett ackrediterat laboratorium direkt.

Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader, under den så kallade eldningssäsongen 1 oktober till 30 april, för att få ett så säkert resultat som möjligt.