När mätte du senast radon i ditt hus?

Radon i bostäder bör mätas under säsongen 1 oktober till 30 april

Radonmätning mäts genom att minst 2 dosor placeras ut i bostaden. Dosorna kan beställas via miljöförvaltningen eller via ett ackrediterat laboratorium direkt.

Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader under den sk eldningssäsongen 1 oktober till 30 april, för att få ett så säkert resultat som möjligt.

Under 2018 har ett radonbidrag införts. Radonbidraget kan sökas  av småhusägare i behov av att sanera bort radon. Ansökan görs hos Länsstyrelsen.