Vanliga frågor med svar

Under denna rubrik har vi samlat frågor som är vanliga inom ämnesområdet. Har du andra frågor är du välkommen att läsa mer under respektive underrubrik eller ta kontakt med miljöförvaltningen.

Vad kan jag göra om jag tycker det är smutsigt och ofräscht i en butik eller restaurang?
Det är bra om du tar kontakt med miljöförvaltningen och berättar hur du upplevt butiken eller restaurangen. Då kan vi granska och ta upp eventuella problem med verksamhetsutövaren vid ett extra besök eller vid nästa besök vi gör i butiken eller restaurangen.

Jag har blivit dålig i magen efter att ha besökt en restaurang – vem ska jag kontakta?
Ring miljöförvaltningen och berätta om detta eller fyll i och skicka in formuläret som finns på under rubriken Matförgiftning i menyn till vänster. Du får vara anonym, men i så fall kan vi inte kontakta dig för kompletterande uppgifter. Det är mycket viktigt att du hör av dig för att eventuellt förhindra att andra blir sjuka.

Är det kommunala dricksvattnet av bra kvalitet? Var kommer vattnet från? Vilka kontroller görs?
I Habo kommun är det kommunala dricksvattnet av bra kvalitet. Det kontrolleras regelbundet med provtagningar. Alla tätorter utom Habo har vattenverk som tar upp grundvatten. Habo tätort köper sitt vatten från Jönköpings kommun, som tar vattnet från Vättern.

Vilken hårdhetsgrad har det kommunala dricksvattnet?
Habo, Baskarp, Brandstorp och Furusjö har mjukt vatten.

Hur vet jag om mitt dricksvatten är bra?
Har du kommunalt vatten kontrolleras det regelbundet och uppfyller alla kvalitetskrav. Har du en enskild brunn bör du regelbundet ta prov på bakteriologiska och kemiska parametrar för att få reda på dricksvattnets kvalitet. Kontakta miljöförvaltningen så kan du få hjälp med att ta prov på vattnet. Läs mer under rubriken Vatten och avlopp i menyn till vänster.

Jag misstänker att mitt dricksvatten inte är riktigt okej – hur gör jag för att testa det?
Kontakta miljöförvaltningen så får du hjälp med hur du går tillväga för att provta ditt vatten. Läs mer under rubriken Vatten och avlopp i menyn till vänster.

Säljare har ringt och velat sälja filter för att rena dricksvattnet – behövs det?
Det kan behövas i vissa fall. Genom provtagning får du reda på om det är eventuella problem med vattnet. Därifrån kan man sedan ta ställning till om det behövs något filter eller inte. Kontakta miljöförvaltningen för att få hjälp med provtagning. Läs mer under rubriken Vatten och avlopp i menyn till vänster.