Anmälan om misstänkt matförgiftning

Anmäl en misstänkt matförgiftning till miljöförvaltningen genom att fylla i formuläret nedan. Du får vara anonym. Det går också bra att ringa till 036-442 82 59.
 
Vilka sjukdomssymptom har du fått?
Kvarstår symptom?
Om flera blivit sjuka, har ni druckit samma vatten?
Om ja, varifrån kommer dricksvattnet?
Har du varit utomlands de senaste veckorna?
Har du varit i kontakt med någon magsjuk person den senaste veckan innan du insjuknande?
Har du sökt läkarvård för dina symptom?
Om ja, har du gjort något av följande alternativ?