Översiktsplan Habo kommun

Habo kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Det är ett arbete som sträcker sig fram till årsskiftet 2019/2020.

 

Den nu gällande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 26 januari 2006 ("Framtidsplan för Habo kommun - Översiktsplan 2005").

Processen att ta fram en ny översikstplan

Under arbetsprocessen har kommunmedborgare möjlighet att föra fram sina åsikter vad det gäller kommunens utveckling. Under processens gång ställs planen ut två gånger under minst två månader/gång och då kan du som kommunmedborgare lämna dina synpunkter till kommunen. Mer information om arbetsprocessen för översiktsplanen samt den nu gällande översiktsplanen för Habo kommun når du via länkar.