Översiktsplan 2040 Habo kommun

Habo kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Det är ett arbete som sträcker sig fram till årsskiftet 2019/2020. Här kan du följa arbetet med översiktsplanen, informationen uppdateras allteftersom arbetet fortskrider.

Vi har nu genomfört medborgardialoger i flera orter. Politiker och tjänstemän har fått prata med engagerade invånare om framtidens Habo kommun. Du kan läsa sammanfattningen av medborgardialogerna genom att klicka här.

Medborgardialogerna hölls på följande orter inkl. omkringliggande landsbygd: 

  • 22 januari 2018, Fagerhult, Baskarp (Fagerhus)
  • 24 januari 2018, Brandstorp (Församlingshemmet)
  • 29 januari 2018, Västerkärr (Björkhaga hotell & konferens)
  • 30 januari 2018, Furusjö (Allianskyrkan)
  • 6 februari 2018, Habo (Kärrsgårdens samlingssal)