Fördjupad översiktsplan

En fördjupad översiktsplan innebär en mer detaljerad redovisning av ställningstaganden inom ett visst geografiskt område. Genom att arbeta med fördjupningar och tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen underlättas arbetet med ändringar och kompletteringar utan att hela planen måste göras om. Det är också ett bra sätt att hålla översiktsplaneringen levande. Den fördjupade översiktsplanen är liksom den kommunövergripande översiktsplanen inte juridiskt bindande utan kan ses som kommunens redovisade ställningstagande.   

I Habo kommun finns tre gällande fördjupade översiktsplaner:

  • Habo tätort
  • Fagerhult
  • Gyljeryd - Västerkärr

Planen gällande Habo tätort (Framtidsplan för Habo tätort - Fördjupad översiktsplan 2011) finns att ta del av under "Länkar". För att ta del av de två övriga planerna är du välkommen att ta kontakt med plan- och exploateringsenheten.