Samrådsversionen av plankartan för del av Brännninge 8:8
Samrådsversionen av plankartan för del av Bränninge 8:8

Del av Bränninge 8:8

Habo kommun har påbörjat ett planarbete för sydvästra sidan av stationsområdet (Habo tågstation). Ett planförslag var ute på samråd under november 2019.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bebygga del av Bränninge 8:8 med pendlarparkering samt se över stationsområdet söder om järnvägen för att underlätta för hållbart resande med cykel och tåg.