Stöd för lokala klimatinvesteringar

Nu finns det möjlighet att söka stöd för klimatinvesteringar via ”Klimatklivet”. Det är ett statligt stöd som ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. Alla utom privatpersoner kan söka.

Ansökningsperioder 2018
15 januari klockan 09.00 -  15 februari klockan 17.00
17 april klockan 9.00 - 17 maj klockan 17.00 
27 augusti klockan 9.00 - 27 september klockan 17.00

Vem kan söka bidrag?
Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka klimatinvesteringsstöd.

Exempel på klimatåtgärder
Åtgärder som kan få stöd är klimatåtgärder på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. Syftet ska vara att minska utsläppen av växthusgaser. Det kan vara konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Exempel inom dessa områden kan vara:

  • Transporter – insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur
  • Energi – genom återvinning av energi, satsningar på förnybar energi, fjärrvärme- och kylsystem
  • Jordbruket – genom minskade utsläpp
  • Industri – genom minskade utsläpp och effektivare energianvändning

Lokalt beviljat Klimatklivsstöd
Under våren 2016 beviljades Habo kommun stöd från Klimatklivet. Ansökan som gjordes handlade om att sätta upp 5 stycken laddstolpar för elbilar, tre publika och två som ska användas inom kommunens verksamheter. Kommunen fick ett stöd på ca 325 000 kronor. De publika stolparna kommer att sättas upp vid Blå torget, Vårdcentrum och vid kommunhuset. Efter utvärdering av upphandlingen sätter kommunen igång arbetet med att sätta upp laddstolparna.

Hur går ansökan till?
Ansökan skickas till Länsstyrelsen som sedan skickar ett yttrande till Naturvårdsverket som fattar beslut. Naturvårdsverket kommer det att publiceras information löpande.

Har du frågor och funderingar?
Läs mer om klimatstödet på Naturvårdsverket. Du kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköping om du har några frågor. Du hittar kontaktuppgifter under kontakter.