Månadens miljötips - November 2017

Den 19 november är det FNs internationella världstoalettdag. Låter det som en märklig dag? Det är mer logiskt än du tror. Läs mer om hur du kan sluta fulspola.

Under världstoalettdagen uppmärksammas sanitetsproblem runt om i hela världen. Trots att grundläggande sanitet är en mänsklig rättighet så lever var tredje människa i världen utan tillgång till toalett.
Även om vi i Sverige har god tillgång till toaletter och rent vatten så behöver vi också uppmärksamma denna dag av flera anledningar. I år läggs särskild fokus vid avfallsproblemet relaterat till våra toaletter. Varje år spolar vi ner 10 000 ton skräp i våra toaletter i Sverige, ofta på grund av att vi fultorkar* för att sedan fulspola*. Bland fultorkningarna är hushållspapper det vanligaste. Hela 30 % av Sveriges befolkning vet inte att hushållspapper inte ska spolas ner i toaletten.

Att fulspola leder till stopp i ledningsnätet, en försvårad reningsprocess och ökade utsläpp. Habo reningsverk hade under 2016 hela 109,2 ton rensavfall. Det är avfall som har sorterats ut i ett grovgaller vid inkommande avloppsvatten. När bland annat tvättlappar, trasor och våtservetter hamnar i toaletten leder det till att pumparna i pumpstationerna stannar. I Habo händer det tyvärr väldigt ofta. Minst en gång per vecka måste våra drifttekniker åka ut till en pumpstation och lyfta upp en pump och rensa bort tvättlappar som fastnat.

Så, vad ska du spola ner i toaletten?
Kiss, bajs och toapapper.
Vad ska du inte spola ner i toaletten?
Allt annat.

Det bästa tipset för att sluta fulspola är att alltid ha en papperskorg nära toaletten. I den slänger du hushållspapper, våtservetter och annat avfall.

Läs mer om världstoalettdagen på Svenskt Vattens hemsida.

#världstoalettdagen
#slutafulspola
#barakissbajsochtoalettpapper

*Fultorka innebär att torka sig själv, eller någon annan, med något annat än toalettpapper vid toalettbesök.
*Fulspola innebär att spola ner något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.