Månadens miljötips -oktober 2015

I dagligvaruhandeln är det svårt att veta vilka miljömärkningar som man ska leta efter bland grodor, falkar, blommor och svanar. Här är en lista på de sex vanligaste miljömärkningarna i Sverige som hjälper dig att göra ett hållbart inköp.

Miljömärken hjälper dig att handla hållbart och genom ett aktivt val kan du göra skillnad för både människa, djur och miljö. Dessa sex miljömärkningar är oberoende och seriösa som du som konsument kan lita på.  

  1. KRAV är en symbol för ekologiskt framtagna produkter. KRAV står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Jämfört med EUs ekologiska märkning har KRAV tuffare regler som skärps kontinuerligt.
  2. Svanen är ett nordiskt miljömärke som ställer miljökrav för hela livscykeln. Produkten måste uppfylla krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt. Svanen och EU-ecolabel ägs av Miljömärkning Sverige AB som är ett icke vinstdrivande företag. Miljömärkning Sverige ägs av staten.
  3. EU Ecolabel också kallat EU-blomman är EUs miljömärkning. Kriterierna är beslutade av medlemsländerna och ställer liknande miljökrav som Svanen.
  4. EUs ekomärke känner du igen på EU-lövet. Det är EUs motsvarighet till KRAV och baseras på EUs lagstiftning för ekologiskt jordbruk. Om en produkt är märkt med lövet är 95 % ekologiskt certifierade.
  5. Fairtrade är en oberoende märkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. När du väljer en Fairtrade-märkt produkt bidrar du också till ökad miljöhänsyn och omställning till ekologisk produktion i länder med utbredd fattigdom.
  6. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning och bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Produkter som får bära märkningen måste uppfylla flera krav bland annat kemikalie- och energianvändning och övergång till fossilfria bränslen.

Läs mer om miljömärkningar
Konsumentförening Stockholm har tagit fram en bra märkesguide och Medveten Konsumtion har information om olika märkningar utifrån kategori.

Visste du att nyckelhålet inte är en miljömärkning?
Nyckelhålet är Livsmedelsverkets symbol och är till för att hjälpa dig att hitta de hälsosammare alternativen.