Prästkragar i en äng

Månadens miljötips - Maj 2019

Av jordens åtta miljoner arter hotas uppemot en miljon av utrotning. Vad kan vi göra för att förhindra detta? I månadens miljötips kan du läsa om vad du kan göra för att gynna den biologiska mångfalden.

I veckan presenterade FN:s panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, rapporten om tillståndet för biologisk mångfald i världen. Situationen beskrivs som allvarlig och på vissa håll även mycket allvarlig.

Vi människor är beroende av den biologiska mångfalden genom alla de ekosystemtjänster vi dagligen tar del av. Mänskligheten utvinner livsmedel, material och förnybar energi. När vi gör det på ett ohållbart sätt görs det på bekostnad av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, så som pollinering, vattentillgång och bördighet.

Genom att konsumera och leva på ett mer hållbart sätt kan vi minska risken för utrotning av arter och främja den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. 

Detta kan du göra för att bidra till en mer positiv utveckling:

  • Konsumera mindre (t.ex. kläder och teknikprylar)
  • Sluta konsumera palmolja
  • Skänka pengar till och bli medlem i en miljöorganisation
  • Köpa mer ekologiskt
  • Undvika att äta hotade fiskarter
  • Om du äter kött – ät naturbeteskött eller ekologiskt
  • Sätta upp ett bihotell
  • Anlägga en äng

Läs mer om WWFs guide till hållbar konsumtion av fisk här och kött här. Vill du bygga ett eget bihotell kan du läsa mer om det här.