Månadens miljötips - Maj 2017

Vad gör du med din gamla telefon när du inte använder den längre?

De senaste årens snabba teknikutveckling har inneburit att många svenskar bytt telefon frekvent för att få tillgång till de senaste funktionerna. Denna konsumtion leder ofta till att fullt funktionella telefoner blir liggandes oanvända, vilket naturligtvis inte är ett effektivt resursutnyttjande. Produktionen av en ny mobil ger ett avfallsfotavtryck på ca 86 kg.

Hur kan vi bli bättre?

  • I första hand bör du fundera på om det verkligen är nödvändigt att köpa en ny telefon, sträva efter att använda mobilen så länge den fungerar.

  • I andra hand kan du fundera på om mobilen kan återanvändas. Kanske en kompis eller granne skulle vara intresserad av den?

  • I sista hand kan du lämna in din gamla mobil för återvinning. Då tas användbart material tillvara som kan användas i tillverkning av något annat. Viktigt att tänka på är dock att undersöka vad som händer med mobilen när du lämnat in den, fråga gärna! Tyvärr återvinns inte alla inlämnade mobiler på rätt sätt och vissa säljs till andra länder där det kan hända att de deponeras och därmed skapar en dålig miljö.


Om du är intresserad av att läsa mer om olika produkters avfallsfotavtryck, klicka på länken här.