Månadens miljötips - Februari 2017

Du missar väl inte att läsa tidningen +E?

Tidningen +E ges ut ett par gånger per år på uppdrag av Klimatrådet i Jönköpings län. I tidningen finns många intressanta och viktiga reportage och tips för hur vi kan anpassa länet till att bli ett ”plusenergilän” till 2050. Det innebär att vi ska öka produktionen av förnybar energi och minska användningen av energi generellt. E står också för ekologi, engagemang och entreprenörskap.

 +E får alla länets invånare till sin brevlåda, men det finns också möjlighet att läsa alla nummer digitalt. Klicka på länkarna för mer information.