Månadens miljötips - Augusti 2019

Vi pantar burkar, byter bränsle och äter mindre kött, men hur miljövänligt är egentligen vårt sparande? Läs mer om hur du sparar hållbart och varför det är viktigt i månadens miljötips.

Alla är vi fondsparare oavsett om vi vill det eller inte. I den allmänna pensionen finns PPM-fonderna, där du kan välja bland över 850 fonder. Många av oss försöker leva miljövänligt, men hur våra fonder egentligen placeras har vi oftast ingen aning om.

Enligt en studie publicerad av Nordea Sustainable Finance är hållbart sparande det mest effektiva sättet att bidra till en bättre miljö. För att ge ett exempel; ändrade levnadsvanor i form av bland annat minskat köttätande leder i genomsnitt till 84 ton minskade koldioxidutsläpp under en 42 års-period medan ändrat sparande kan minska koldioxidutsläppen med 2200 ton under samma period.

Här kan du läsa mer om hållbart sparande och vad du bör hålla utkik efter:

  • Fair Finance Guide. Här kan du se hur bankerna sköter sig i 13 olika miljö-, hållbarhets-, och etikfrågor. Alltifrån biologisk mångfald och klimatförändringar till korruption.
  • Hållbarhetsprofilen. Här hittar du fakta om fonder som banker och fondbolag själva lyfter fram som gröna och hållbara.
  • Morningstars hållbarhetsbetyg. Den internationella jätten som länge gett stjärnbetyg till hur fonderna presterar finansiellt ger även ett hållbarhetsbetyg i form av glober från betyget 1 till 5. De baseras på tre kategorier – miljö, sociala frågor och styrning. Morningstar redogör även för fonders CO2-riskvärde samt exponering mot fossila bränslen.

Detta kan du göra:

  • Pensionen - Gå in på Pensionsmyndighetens hemsida och kolla om ditt fondval är grönt. Byt annars till en likvärdig fond med bättre miljöprofil. Ta hjälp av filtreringsfunktionen för att hitta rätt.
  • Sparandet - Kolla om din bank placerar sig bra på listan hos Fair Finance Guide. Om din bank har ett bra hållbarhetsarbete  kan dina sparpengar göra nytta för miljön.