Månadens miljötips - Augusti 2018

I dessa sommartider är det många som passar på att måla om fasader och möbler. I månadens miljötips kan du läsa mer om hur du kan hantera färgen och penslarna på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Rengöring av penslar är en vanlig orsak till att kemikalier hamnar i avloppet. Idag är många färger vattenlösliga, och av den anledningen kan det vara enkelt att tro att man kan hälla ut färger och rester i avloppet. Men avloppen leds till reningsverk och på reningsverken tas näringsämnen bort, men färgrester och olika ämnen som finns i färgerna blir kvar i det vatten som sedan leds ut i våra vattendrag. Färger och färgrester ska alltså inte hamna i avloppet. När du målar, välj färger som är snälla mot vår miljö och ta sedan hand om färgen och resterna på ett så bra sätt som möjligt.

Är du kanske mitt i ett målarprojekt och vill hålla penslarna fräscha över natten? I så fall så behöver du inte rengöra dem ordentligt utan det räcker med att du virar in penslarna i plastfolie eller lägger dem i en lufttät plastpåse.

När du sen ska rengöra penslarna och avsluta projektet, tänk på att:

  • Torka bort färgrester från händerna innan du tvättar dem.
  • Torka ur penslar så mycket det går innan du rengör dem ytterligare. Använd en trasa, papper eller tidning.
  • Rengör helst penslarna i en burk med vatten, matolja eller miljövänlig såpa och som sista alternativ - lösningsmedel (beroende på typ av färg). Torka sedan av penslarna igen. Pappret lägger du i brännbara hushållsavfallet och färgburkarna lämnar du till metallåtervinningen när de är tomma.
  • Ta alltid hand om tvättvätska och färgrester, häll aldrig ut det i avloppet. Detta räknas som farligt avfall och ska lämnas till en återvinningscentral. Du kan sätta ett lock på burken du använt till rengöring och låta den stå i 24 timmar. När färgen har sjunkit till botten kan du hälla tillbaka resten av lösningsmedlet i flaskan för framtida användning. Låt färgen torka i burken innan du slänger den som farligt avfall.