Månadens miljötips- Juni 2015

Rädda bina!

Bina är de viktigaste pollinatörerna och är livsviktiga för oss. Bin är hårt arbetande trädgårdsmästare och vi kan tacka dom för många av våra frukter och grönsaker. Om bin försvinner minskar också vår biologiska mångfald eftersom många växter är beroende av pollinering. Att bina dör ut på flera ställen i världen har många orsaker. Bin och andra insekter hotas av ett mer ensidigt och storskaligt jordbruk, bekämpningsmedel, sjukdomar och klimatförändringar. 

Bygg ett bi-hotell och bidra till biologisk mångfald

Även i villakvarter och trädgårdar kan mångfalden hotas av hårdgjorda ytor, utbredda gräsytor och färre mångfald av växter. Du kan hjälpa bina på traven genom att plantera olika blommor och skapa husrum. Bin lever oftast ensamma och du kan på enkla sätt skapa trivsamma krypin. 

Såhär kan du göra ett bihotell eller biholk:

  1. Plocka ihåliga pinnar eller köp bambupinnar och bind ihop och häng upp. Pinnarna ska vara minst 20 cm långa. Bina använder håligheterna i rören för att deponera ägg och lagra pollen.
  2. Borra 5 cm djupa hål i en trädbit och hänga upp på ett soligt ställe. 
  3. Borra hål i gamla stubbar, gärna olika diameter storlekar för att locka olika arter av bin och humlor.

Läs mer om hur du kan göra ett hem till bin i Naturskyddsföreningens guide "Bygg en biholk"

Biholk

Designad insektsholk för biologisk mångfald