Var med och håll Habo rent i vår!

Nu har 2018 års kampanj för skräpplockning, Vi Håller Rent, dragit igång!

Varje vår deltar Habo kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 2017 deltog 755 933 hjältar runt om i landet!

Från 12 februari är anmälningen öppen till Vi Håller Rent! Anmäl er på Håll Sverige Rents hemsida. Alla anmälda deltagare får kostnadsfritt Håll Sverige Rent skräpplockarmaterial bestående av sopsäckar, soppåsar och pedagogiskt material.

Ni tar själva hand om det avfall ni samlat in. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast vid närmaste återvinningsstation (FTI). Om ni är i behov av extra hämtning av hushållsavfall, kontakta miljöstrategen.

Sista anmälningsdag för deltagare är 25 mars.

Varför ska vi plocka skräp?
Vi håller rent är ett bra tillfälle att arbeta pedagogiskt med frågor som nedskräpning, återvinning och konsumtion. Det är viktigt att det skapas miljömedvetenhet hos barn och unga och hållbara attityder till nedskräpning och avfallsåtervinning. Flera av kommunens förskolor jobbar redan med Håll Sverige rents Grön Flagg som är ett verktyg och certifiering för hållbar utveckling.

Det finns även en europeisk satsning för skräpplockning, A European Spring Clean. 

Om ni vill ha inspiration och mer information, följ länkarna eller kontakta miljöstrateg Ellen Lindberg.

Tillsammans håller vi Habo kommun tryggt, vackert och rent!