Miljö och klimat

På de här sidorna hittar du information om kommunens miljöarbete, även kallat miljömålsarbete. Här får du även miljötips om hur du kan göra miljövänliga och klimatsmarta val i din vardag.

Habo och Mullsjö kommuner har ett gemensamt miljömålsarbete genom miljöprogrammet och en gemensam miljöstrateg som arbetar med uppföljning och utveckling av miljömålsarbetet. Miljöarbetet i kommunerna bygger på både nationella och regionala miljömål.

På dessa sidor kan du klicka dig fram till mer information om allt som har med det miljömålsarbetet att göra. Till exempel kommunernas miljöprogram, nationellt miljömålsarbete eller miljötips.

På varje sida finns länkar till mer information. Har du frågor som gäller miljömålsarbetet i kommunen är du välkommen att kontakta miljöstrategen.