Vanliga frågor med svar

Under denna rubrik har vi samlat frågor som är vanliga inom ämnesområdet. Har du andra frågor är du välkommen att läsa mer under respektive underrubrik eller ta kontakt med miljöförvaltningen.

Jag bor i en hyreslägenhet och tycker att det luktar mögel – vad gör jag?
Svar: Kontakta i första hand din hyresvärd. Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att bostäderna som hyrs ut inte orsakar besvär eller problem. Gör hyresvärden inga undersökningar och/eller vidtar åtgärder kan du kontakta miljöförvaltningen.
 
Det är väldigt kallt i min hyreslägenhet – finns det några gränsvärden hur kallt det får vara?
Svar: Enligt Socialstyrelsen bör den operativa temperaturen (strålningstemperaturen) vara över 18°C. Om lufttemperaturen i lägenheten under en längre tid ligger under 20°C bör en undersökning göras för att kontrollera om riktvärdet följs eller inte. Kontakta i så fall din hyresvärd.
 
Jag har fått in myror i huset – vart vänder jag mig?
Svar: Kontakta en skadedjurssanerare (ingår ofta i villaförsäkringen) alternativt till din hyresvärd om du hyr bostaden.
 
Grannens katt kissar i våra rabatter – vad gör jag?
Svar: Enligt rättspraxis är det ingen olägenhet (besvär eller problem) enligt miljöbalken att katter rör sig fritt utomhus såväl på ägarens som på andras fastigheter. De berörda (du och kattägaren) får själva överväga vilket skydd som kan finnas för att freda tomten mot passerande katter.
 
Jag hyr en lägenhet i anslutning till en restaurang där de börjat med livemusik och det låter så mycket att jag inte kan sova - vad ska jag göra?
Svar: Verksamheter får inte orsaka besvär för närboendes hälsa. Det finns riktvärden för buller som Socialstyrelsen satt upp som inte får överskridas. I första hand är det bra om du tar kontakt med verksamheten eller hyresvärden och diskutera vad de kan göra åt problemet. Skulle det inte hjälpa är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen. Vi kan kontakta fastighetsägaren och ansvarig för verksamheten för att utreda om det är ett besvär eller problem enligt miljöbalken som då måste åtgärdas. Läs mer under rubriken Bostäder/Buller i menyn.
 
Har radonmätning utförts i min fastighet eller en fastighet jag funderar på att köpa?
Svar: Miljöförvaltningen kan ha uppgifter om radonmätningar i den enskilda fastigheten om radonmätning skett via miljöförvaltningen. Kontakta miljöförvaltningen och ha fastighetsbeteckningen till hands. Har mätningen inte gjorts genom miljöförvaltningen är det tidigare fastighetsägare/hyresvärd som vet om mätning har gjorts.
 
Hur gör jag för att mäta radon i mitt hus?
Svar: Mätningen sker med hjälp av en dosa som placeras i mitten av rummet. Man behöver en dosa på varje våning, en i sovrummet och en i vardagsrummet, minst två dosor per lägenhet/villafastighet. Dosan ska sitta uppe i två till tre månader under eldningssäsong (1 oktober – 30 april). Radonmätare kan beställas via Miljöförvaltningen eller direkt från ett mätlaboratorium. När mättiden är slut skickas radonmätarna tillbaka till mätfirman tillsammans med ett ifyllt protokoll. Efter några veckor kommer sedan mätresultat med posten.
 
Det är för hög radonhalt i min bostad! Vad gör jag?
Svar: Gränsvärde för radon är 200 bq/m3. Vid för höga halter bör man kontakta en radonsaneringsfirma för att få reda på varifrån radonet kommer samt få tips och råd om lämpliga åtgärder. Mer information finns på länsstyrelsens webbplats eller Boverkets webbplats.
 
Får jag elda upp riset efter att jag tagit ner buskar på min tomt?
Svar: Om du kan göra det utan att orsaka besvär för dina grannar är det tillåtet under en viss del av året.  I Habo kommun är det eldningsförbud i tätorterna under perioden 1 april - 30 september. Observera att det aldrig är tillåtet att elda annat avfall än torrt trädgårdsavfall.
 
Kan ni göra något åt att det ryker så mycket från min grannes vedeldning?
Svar: Det är lämpligt att ni först tar kontakt mer er granne och informerar om att ni är störda av röken. Hjälper inte detta kan ni kontakta miljöförvaltningen. Vi informerar i första hand vedeldaren om hur man ska elda. Skulle det finnas risk för besvär kan ytterligare åtgärder vidtas. Läs mer under rubriken Luft och värme/Vedeldning i menyn.
 
Får jag installera en kamin i mitt hus?
Svar: Miljöförvaltningen har inget krav på anmälan/tillstånd för att sätta in en kamin. Kontakta däremot Byggnadsnämnden i din kommun för eventuell bygganmälan eller bygglov. Tänk på att elda på ett bra sätt och med torr och ren ved så att du inte orsakar besvär för människors hälsa. Läs mer under rubriken Luft och värme/Vedeldning i menyn.