Intresseanmälan för markanvisning – Seniorboende

Norr om Munkvägen vid korsningen till Kråkerydsvägen planeras det att byggas ett nytt seniorboende. Nu har ni som byggaktörer möjlighet att skicka in er intresseanmälan för att vara med i urvalsprocessen.

För att komma fram till vem som får uppdraget att bygga seniorboendet bestämde kommunstyrelsen i maj 2018 att en markanvisningstävling skulle hållas. Boendet ska bestå utav minst 50 procent hyresrätter och det ska även finnas lokaler för allmänt utnyttjande eller social samvaro, planområdet är på ca. 4 200m2.

De byggaktörer som går vidare till urvalsprocessen kommer i samtal med kommunen att arbeta vidare med tankar, idéer, handlingar och ritningar kring hur området ska bebyggas. Sedan kommer kommunen att tilldela markanvisning till den av byggaktörerna som bedöms ha den bästa helhetslösningen.

Läs mer om projektet och om hur exploateringsområdet ser ut genom att klicka på länken Markanvisning Munkvägen.

Din intresseanmälan ska vara inskickad senast den 19 oktober 2018 till:
Habo kommun
Tekniska förvaltningen
Box 212
566 24 

Eller via mail till:
plan@habokommun.se