Bild från Jönköping, fyra fack i varje kärl

Avfallshantering

June Avfall och Miljö AB ansvarar för att hämta in avfall och slam från samtliga hushåll i kommunen, både från villahushåll och från hyres- och bostadsrätter.

Sophämtning och slamtömning
June Avfall och Miljö AB kommer att erbjuda samtliga villahushåll abonnemang för fastighetsnära insamling av förpackningar, sortering av matavfall, hemkompost eller abonnemang för osorterat avfall. Information, priser och valblankett kommer att skickas ut strax efter sommaren 2018. Om du redan nu vill veta mer om de olika abonnemangen kan du läsa mer på www.jonkoping.se

Sortergårdar
Du kan lämna ditt grovavfall på samtliga 11 sortergårdar i de tre kommunerna. 

Observera att Habo sortergård är stängd under vecka 1, 2018, för att Habo kommun och June Avfall & Miljö ska kunna göra ett skifte med containrar och övrig utrustning på gården. Vi hänvisar till någon av de övriga sortergårdarna under denna vecka.

Öppettider på våra sortergårdar skickas i separat utskick i början av året till samtliga hushåll och de kommer även att finnas på www.juneavfall.se eller appen Sortera rätt med June Avfall som finns att ladda ner på Google play och Appstore.

Fakturering
Samtliga abonnenter kommer att få en slutfaktura för avfallshanteringen från Habo kommun avseende avfallshanteringen för 2017. Från och med 1 januari 2018 fakturerar June Avfall & Miljö AB avfallshanteringen i Habo kommun.

Fakturor från June Avfall & Miljö AB kommer att skickas ut 3 gånger per år.
Du som idag har autogiro eller e-faktura måste göra en nyanmälan angående detta för att få fakturan på detta sätt från June Avfall & Miljö AB.

Vatten och avlopp
Habo kommun fakturerar även i fortsättningen vatten och avlopp om fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet.

Kontakt
Från och med 2018-01-02 hittar du information om avfallshanteringen i kommunen på www.juneavfall.se. Frågor kan du ställa via mail på info@juneavfall.se eller på telefon på nummer 036-17 19 00. 
 
Bakgrund  
1 januari 2018 tog June Avfall & Miljö AB över utförandet av avfallshanteringen i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. June Avfall & Miljö AB är ett nybildat kommunalt bolag som ägs tillsammans av de tre kommunerna. Syftet med sammangåendet är att utveckla och förbättra avfallsverksamheten i de tre kommunerna för att kunna ge dig som invånarna en bättre och mer miljövänlig avfallshantering