Sorteringsguide: U, V, W

U- Material

Ugnsrengöringsmedel

              Sorteras som eller lämnas till

              Farligt avfall -

             ÅVC/insamlingsbilen

 Ull              Brännbart - eget Kärl

V/W- Material

Vakumförpackning

Sorteras som eller lämnas till

Plastförpackning - ÅVS

Vadderat kuvert Pappersförpackning - ÅVS
Varmvattenberedare Metallskrot - ÅVC
Vattendunk av metall <5 L Metallförpackning - ÅVS/ÅVC
Vattendunk av metall >5 L Metallskrot - ÅVC
Vattendunk av plast Plastförpackning - ÅVS/ÅVC
Vattenslang Brännbart- eget kärl

Wellpapp (små mängder)

Wellpapp (stora mängder)

Pappersförpackningar- ÅVS

Wellpappcontainern - ÅVC

Verktyg av metall Metallskrot - ÅVC
Verktyg - elektriska Elavfall - ÅVC
Videoapparat Elavfall - ÅVC
Videoband Brännbart - eget kärl
Vitvaror, kyl, frys, spis  Vitvaror - ÅVC
Värmeljuskopp Metallskrot - ÅVC
Värmepannor Metallskrot - ÅVC
Växtgift 

Farligt avfall -

ÅVC/insamlingsbilen