Sorteringsguide: R

R- Material 

Radergummi

Sorteras som eller lämnas till 

Brännbart - eget kärl

Radio

Elavfall - ÅVC

Rakapparat

Elavfall - ÅVC

Rakblad (väl inpackat)

Grovavfall, icke brännbart - ÅVC

Rakhyvel av metall

Metallskrot - ÅVC

Rakhyvel av plast (engångs)

Brännbart- eget kärl

Reflex

Brännbart - eget kärl

Reklam

Pappersåtervinning - ÅVS

Rengöringsmedel

Farligt avfall - ÅVC/insamlingsbil 

 

 

Returglas

Återvinning - Panta i affär

Ris och kvistar

Ris - Egen trädgårdskompost/ÅVC

Rivningsvirke

Virke   - ÅVC

Rollerhandtag

Metallskrot - ÅVC

Rollerborste

Brännbart - eget kärl

Rostskyddsmedel

Farligt avfall - ÅVC/insamlingsbil

Råttgift

Farligt avfall - ÅVC/insamlingsbil

Räkskal

Matavfall - eget kärl/kompost

Rödsprit

Farligt avfall - ÅVC/insamlingsbil