Sorteringsguide: L

L- Material

Lackfärg

Sorteras som eller lämnas till

Farligt avfall - ÅVC/insamlingsbil

Lacknafta Farligt avfall - ÅVC/insamlingsbil
Lamparmatur Elavfall - ÅVC
Lasyr Farligt avfall - ÅVC/insamlingsbil
Latrin Kontakta ÅVC
LED-lampa

Farligt avfall -EL:IN/ÅVC/

insamlingsbil

Leksak i trä/plast 

Brännbart - eget kärl
Leksak med elektronik Elavfall - ÅVC
Lerkrukor Grovavfall, icke brännbart - ÅVC
Lim Farligt avfall - ÅVC/insamlingsbil
Limstift - tom hylsa Plastförpackning - ÅVS
Linolja Farligt avfall - ÅVC/insamlingsbil
Ljus Brännbart - eget kärl
Lock av metall Metallförpackning - ÅVS
Lock av plast Plastförpackning - ÅVS
LP- DVD- eller CD-skiva Brännbart - eget kärl
Luftfilter från bil Brännbart - eget kärl
Lut Farligt avfall - ÅVC/insamlingsbil
Lysrör Farligt avfall - ÅVC/insamlingsbil
Lysrörsarmatur Elavfall - ÅVC
Lågenergilampa

Farligt avfall -EL:IN*/ÅVC/

insamlingsbil

Läder Grovavfall, brännbart - ÅVC
Läkemedel Apotek- läs mer här
Läppstiftshylsa av metall Metallförpackning - ÅVS
Läppstiftshylsa av plast Plastförpackning - ÅVS
Lösningsmedel

Farligt avfall - ÅVC/

insamlingsbil

Löv Trädgårdskompost / ÅVC