Sorteringsguide: F

F - Material

Febertermometer

-med kvicksilver

Sorteras som eller lämnas till 

Farligt avfall - ÅVC/insamlingsbil

 Febertermometer

-med batteri

Elavfall - ÅVC
 Fernissa Farligt avfall - Miljöstation
 Ficklampa Elavfall - ÅVC
 Filmjölksförpackning Pappersförpackning - ÅVS
 Fickräknare Elavfall - ÅVC
 Filt som är hel  Klädbehållare ÅVS/second hand
 Filt som är trasig Brännbart - eger kärl
 Fiskavfall Matavfall - eget kärl
 Flaska av glas - ej retur Glasförpackning - ÅVS
 Flaska av plast - ej retur Plastförpackning - ÅVS
 Flaska - retur Återvinning - Panta i affär
 Fläckborttagningsmedel Farligt avfall - ÅVC/insamlingsbil
 Folie t.ex. ugn och grillfolie Metallförpackning - ÅVS
 Fotoblixt Elavfall - ÅVC
 Fotoblixt - engångs Brännbart - eget kärl
 Fotofilm utan behållare Brännbart - eget kärl
 Fotografi Brännbart - eget kärl
 Freestyle Elavfall - ÅVC
 Freon Farligt avfall - ÅVC/insamlingsbil
 Frigolit Plastförpackning - ÅVS/ÅVC
 Frityrolja - mindre mängd

Matavfall - eget kärl-

inte avloppet  

 Frityrolja - större mängd ÅVC
 Fruktskal Matavfall - eget kärl/kompost
 Frysbox / -skåp Elavfall - ÅVC
 Fälg från bil utan däck Metallskrot - ÅVC
 Fälg från bil med däck Återförsäljare
 Fälg från cykel / moped Metallskrot - ÅVC
 Färgburk med färg i Farligt avfall - Miljöstation
 Färgburk av metall (tom) Metallförpackning - ÅVS

 Färgburk med "färgkaka"

Metallskrot - ÅVC
 Färgburk av plast (tom) Plastförpackning - ÅVS

 Färgburk av plast

med "färgkaka"

Farligt avfall - ÅVC
 Fönster med karm Återvinning - ÅVC
 Fönsterglas Konstruktionsmaterial - ÅVC
 Fönsterkuvert Brännbart - eget kärl

 Förpackningar 

Återvinning - ÅVS