Sophämtning

Kommunen ansvarar för att hushållsavfallet samlas in. Själva hämtningen är utlagd på entreprenad och sköts av Beges Containerservice AB.

Normalt töms sopkärlen var 14:e dag men flerfamiljshus och en del verksamheter kan ha tätare tömningsintervall. Vid storhelger kan tömningsdagen komma att ändras. Hämtplatsen är vid tomtgräns om kommunens entreprenör inte meddelat någonting annat. Ställ ut ditt kärl kvällen före angiven tömningsdag. Om kärlet inte blir tömt, låt det stå kvar och avvakta tömning. Förskjutning i tid av hämtning kan förekomma.

Kontakta kommunens kundtjänst:

  • För byte av abonnemang, byte av trasigt kärl/lock, ändringar eller nytt abonnemang. Du kan ändra ditt abonnemang så att du får ett större eller mindre sopkärl. Priset för de olika abonnemangen och extratjänster hittar du under regler och taxor.
  • När du ska flytta. Tänk på att säga upp ditt abonnemang i god tid för att undvika att du faktureras även efter att du har flyttat. Flyttanmälan görs till kundtjänst på blanketten "avläsning av vatten vid ägarbyte".
  • Kontakta även kundtjänst vid fakturafrågor, eller för beställning av extratjänster såsom extra säckar, containrar, extra tömning av enskilda avloppsanläggningar, mm  

Kontakta Beges Containerservice AB:

  • Om ditt kärl inte blivit tömt. Utebliven hämtning kan ha flera orsaker. Vi och vår entreprenör kan helt enkelt ha missat ditt kärl. Det kan även bero på att kärlet inte var framdraget till vägen eller att det inte var åtkomligt av någon annan orsak. Felsorterat avfall kan också göra att kärlet inte töms.
  •  Om du har frågor om hämtdagar
  •  Frågor om placering av ditt avfallskärl