Mobil insamling av farligt avfall

Välkommen att lämna ditt farliga avfall och småelektronik till vår mobila insamling.

Farligt avfall kräver särskild behandling och får inte blandas med övrigt avfall. Sex gånger per år kan du som invånare i Habo kommun kostnadsfritt lämna ditt farliga avfall och småelektronik till en särskild insamlingsbil från BEGES Containerservice. Invänta alltid bilen för personlig överlämning.

Insamlingstider för farligt avfall 2017:
23 februari
27 april
29 juni
24 augusti
26 oktober
21 december

Uppställningsplats och tider:
Västerkärr: Västersol, kl.08.00-08.30 
Brandstorp: Affären, kl.09.30-10.00
Baskarp: Naxia, kl.10.15-10.45
Fagerhult: Affären, kl.11.00-11.30
Habo: Fabriksgatan, kl.12.30-13.00
Furusjö: Återvinningsstationen Strandvägen, kl.13.30-14.00

Farligt avfall får också lämnas på Sibbabo återvinningscentralen.