Återvinningsstationer för förpackningar

Använda förpackningar omfattas av producentansvar. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) är den organisation som samordnar insamlingen av använda förpackningar.

Är det fullt i en container på din återvinningsstation?Återvinningsstationerna kan ibland vara fulla när man kommer dit på grund av extra och oregelbunden påfyllning. Eller också är det nedskräpat och behöver städas på området. Då finns det möjlighet att enkelt påtala detta för FTI.

Gör så här:

  • Tryck på länken till FTI:s hemsida: http://www.ftiab.se/173.html
  • Klicka fram Habo i rullistan för platsen
  • Då dyker det upp en karta över alla återvinningsstationer i Habo. Klicka på den aktuella stationen.
  • Rutan som kommer upp visar en tabell på när senaste tömning skett och när nästa tömning är inplanerad. Du kan beställa tömning eller städning av stationen eller enstaka container i länken ovanför tabellen i rutan.

Återvinningsstationerna i Habo
Undantaget från det kommunala ansvaret för hushållsavfall är det avfall som ingår i det så kallade producentansvaret. Ansvaret innebär att den som tillverkar en produkt ska se till att avfallet samlas in och behandlas - återvinns. Producenterna/tillverkarna är ansvariga för avfall från till exempel förpackningar, bilar, tidningar, däck och elektriska produkter. Därför ska dessa saker sorteras ut och lämnas på särskilda återvinningsstationer.

I Habo kommun finns sex stycken återvinningsstationer. Här lämnar du dina förpackningar, tidningar och batterier. Det finns även möjlighet att lämna hela och rena kläder till Myrorna.

Har du klagomål på tömning eller städning av återvinningsstationerna är det FTI:s kundtjänst du kontaktar, telefonnumret finns under kontaktuppgifter på sidan.

För att återvinningen av förpackningar ska fungera är det viktigt att de lämnas tomma, rena, torra och utan emballage.

Habo tätort
Tre av återvinningsstationerna finns i Habo tätort och då på följande platser: Bagaregatan 2 (nära Bagaregatans förskola), långtidsparkeringen vid järnvägsstationen samt Kråkerydsvägen (korsningen Hjovägen/Kråkerydsvägen).

Brandstorp, Fagerhult och Furusjö
I Brandstorp finns återvinningsstationen på Krikongatan. I Fagerhult finns återvinningsstationen på Strömvägen. I Furusjö ligger återvinningsstationen på Strandvägen.