Jord från kompostering på Sibbabo

Trädgårdsavfallet som lämnas på Sibbabo komposteras och blandas med sand och kalk. Den färdiga jorden säljs på Sibbabo.

Trädgårdsavfallet komposteras mellan 1-2 år innan det siktas genom ett såll och blandas med sand och kalk. Normalt tillför vi ca 20-30 % sand och ca 0,5 % kalk.

Pris: 125:-/ m3 (inkl. moms).

Vi säljer i mån av tillgång. Ring gärna till Sibbabo innan och försäkra dig om att vi har tillgång på färdig jord innan du kommer.

Anläggningsjorden kan användas till:

  • Toppdressing till gräsmattan eller grönytan.
  • Underlag vid utläggning av färdig gräsmatta eller nysådd.
  • Planteringsjord till blomsterrabatter och liknande (bör då blandas med mer mulljord och gödas)

Jorden är färdig att användas. Den är rik på mikronäringsämnen men viss gödning kan behöva tillsättas och ytterligare mulljord kan blandas i. Den är lättarbetad och homogen.