Företag och verksamheters avfall

Företagens hushållsavfall
Alla som har en fastighet måste ha ett renhållningsabonnemang för hushållsavfall. Det gäller även företag och verksamheter eftersom det uppkommer hushållsavfall också i dessa verksamheter. Till exempel räknas avfallet från personalrum som hushållsavfall.

Verksamhetsavfall
Avfall som uppstår till följd av verksamheten, till exempel produktionsspill eller liknande räknas som verksamhetsavfall. Det avfallet hämtas inte av kommunen. Till det anlitar företagen olika privata avfallsentreprenörer.

Sibbabo återvinningscentral
Företag får lämna sorterat avfall mot en kostnad på Sibbabo återvinningscentral under ordinarie öppettider. Du hittar öppettiderna genom att följa länken till Återvinningscentralen Sibbabo. De avfallsfraktioner vi tar emot är sådana som hushållen normalt lämnar där, exempelvis trä, gips, trädgårdsavfall och brännbart grovavfall.

Prislista företag 2016

Industri- och verksamhetsavfall brännbart: Inkl. moms: 369 Kr/m3, 737,50 Kr/ton Exkl. moms: 295 Kr/m3, 590 Kr/ton

Industri- och verksamhetsavfall ej brännbart: Inkl. moms: 477,50 Kr/m3, 1050 Kr/ton Exkl. moms: 382 Kr/m3, 840 Kr/ton

Träavfall från verksamheter: Inkl. moms: 100 Kr/m3, 500  Kr/ton Exkl. moms: 80 Kr/m3, 400 Kr/ton

Tryckimpregnerat träavfall: Inkl. moms: 525 Kr/m3, 2467 Kr/ton Exkl. moms: 420 Kr/m3, 1974 Kr/ton

Deponin som ligger i anslutning till återvinningscentralen är nedlagd sedan ett antal år. Deponeringen har upphört men återställningsarbetet av platsen pågår och kommer att pågå ett antal år framöver. Det gör att vi fortfarande har möjlighet att ta emot vissa schaktmassor, mer information hittar du i pdf-filen under "Länkar".