Glad pojke.

Familjecentralen Habo - en mötesplats med barnet i centrum!

Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig till alla blivande föräldrar och till föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Verksamheten är ett samarbete mellan öppna förskolan, barnhälsovården och kvinnohälsovården.

Vi har alla tystnadsplikt och barnen är olycksfallsförsäkrade då de är på familjecentralen.

Öppna förskolan

Öppettider på öppna förskolan

Barnhälsovården

Kvinnohälsovården

Socionom

Vägledande samspel