Glad pojke.

Familjecentralen Habo - en mötesplats med barnet i centrum!

Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig till alla blivande föräldrar och till föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Verksamheten är ett samarbete mellan öppna förskolan, barnhälsovården och kvinnohälsovården.

Fredagen den 7 februari är öppna förskolan stängd.

Vi har alla tystnadsplikt och barnen är olycksfallsförsäkrade då de är på familjecentralen.

Öppna förskolan

Öppettider på öppna förskolan

Barnhälsovården

Kvinnohälsovården

Socionom

Vägledande samspel