Vad kan du göra i appen Tieto Edu?

Här följer en instruktion för hur du som vårdnadshavare i Habo kommun ska registrera frånvaro samt lämna barnschema för ditt barn i förskola och/eller fritidshem.