Föräldrautbildning - Vägledande samspel våren 2020

Under våren planerar vi för tre föräldragrupper i Vägledande samspel.

Grupp 1
28/1, 4/2, 18/2, 25/2, 3/3 samt 10/3 kl. 9–11

Grupp 2
3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3 samt 7/4 kl. 13.30–15.30 (riktar sig till dig som förstagångsförälder)

Grupp 3
21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5 samt 26/5 kl. 9–11

 

Varje grupp träffas sex tillfällen på Familjecentralen. Barn under 1 år är välkomna att följa med.

Kostnadsfritt, du betalar endast fika till självkostnadspris. 

Anmälan sker längre ner på den här sidan. OBS! Begränsat antal platser.

Välkommen!

Anmälan till Vägledande samspel

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till barn- och utbildningsförvaltningen på denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då nämndsekreterare på barn- och utbildningsnämnden, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/personuppgifter

Godkännande av hantering av personuppgifter