Kommunchef Jan Sundman räcker över en blomma till Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef

Habo kommuns barn- och utbildningschef nu även filosofie doktor

Fredagen den 11 januari disputerade Habo kommuns barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz sin avhandling Rektors pedagogiska ledarskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Kommunchef Jan Sundman gratulerade och sa att han är mycket imponerad och stolt över att Habo kommun nu har en filosofie doktor som barn- och utbildningschef