Habo kommun eftersträvar hög kvalitet inom förskola och skola. Ett viktigt underlag för att utveckla utbildningen är elev- och föräldraenkäten.

I föräldraenkäten ges vårdnadshavare till barn och elever möjlighet att delge sina synpunkter om våra verksamheter. På så vis ges barn, elever och vårdnadshavare inflytande över utbildningen. 

Här presenteras elevernas och vårdnadshavarnas synpunkter på förskolorna och skolorna i Habo kommun.

Elevenkät 2017

Föräldraenkät förskola, våren 2017.pdf

Föräldraenkät fritidshem, våren 2017.pdf

Föräldrenkät årskurs 2 och 5, våren 2017.pdf

Föräldraenkät årskurs 8, våren 2017.pdf