Elev- och föräldraenkäter

Habo kommun eftersträvar hög kvalitet inom förskola och skola. Ett viktigt underlag för att utveckla utbildningen är elev- och föräldraenkäten.

I föräldraenkäten ges vårdnadshavare till barn och elever möjlighet att delge sina synpunkter om våra verksamheter. På så vis ges barn, elever och vårdnadshavare inflytande över utbildningen. 

Här presenteras elevernas och vårdnadshavarnas synpunkter på förskolorna och skolorna i Habo kommun. Enkätundersökningen genomfördes våren 2019.

Enkät elever förskoleklass

Enkät elever åk 1-6

Enkät elever åk 7-9

Enkät vårdnadshavare fritidshem

Enkät vårdnadshavare förskolan

Enkät vårdnadshavare åk 2 och 5

Enkät vårdnadshavare åk 8