Klagomålshantering

Enligt skollagen ska huvudmannen, det vill säga Habo kommun genom barn- och utbildningsnämnden, ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda synpunkter och klagomål.
Skriv ditt klagomål enkelt och kortfattat
Vilken enhet gäller ärendet?
Mitt namn
Min adress
Mitt telefonnummer
Min e-postadress
Jag vill vara anonym och räknar inte med svar