Kommunalt aktivitetsansvar

Är du under 20 år och inte går på gymnasiet har kommunen ansvar för att hålla kontakt med dig och erbjuda lämpliga åtgärder

Vilka ungdomar gäller aktivitetsansvaret för?

Hur ser det ut i Habo kommun?

Vad innebär aktivitetsansvaret för kommunen?

Nationell uppföljning och allmänna råd