Elevhälsa

Specialpedagog
På skolområdet arbetar en specialpedagog samt en speciallärare måndag-fredag.

Skolsköterska
Skolsköterskan finns på Hagenskolan 2 dagar/vecka.

Skolkurator
Skolkuratorn finns på skolområdet två dagar/vecka.

Trygghetsgrupp
Skolområdets trygghetsgrupp består av pedagoger som träffas varje vecka.