App och SMS

För dig som vårdnadshavare med barn i förskola och/eller fritidshemsverksamhet inom Habo kommun, finns två digitala tjänster. I dessa kan du som vårdnadshavare via SMS och app lämna schema, anmäla frånvaro samt skicka in meddelanden till just ditt barns förskola och/eller fritidshem.

Via appen ”Tieto Edu” kan du som vårdnadshavare lämna ditt barns schema samt anmäla frånvaro. Appen laddar du ner till din mobil eller surfplatta och identifiering till Tieto Edu sker sedan via Bank-ID.

Via SMS kan du som vårdnadshavare skicka in meddelanden till förskola och fritidshem.

Läs mer kring hur barnschema samt frånvaro ska registreras i appen

Läs mer kring hur SMS ska utformas för att tas emot rätt

För mer information kring de digitala tjänsterna, kontakta barn- och utbildningsförvaltningens handläggare Josef Axelsson eller Ulla Jansson.