Ansökan om plats i fritidshem

Erbjudande av fritidshem
Du kan ansöka om plats för ditt barn om du arbetar eller studerar. Du kan också ansöka om plats om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om barnet på grund av fysiska, psykiska orsaker behöver särskilt stöd i sin utveckling. Barn till arbetssökande eller föräldralediga föräldrar har inte rätt till fritidshem.

Ditt barn kan ha plats i fritidshem till och med vårterminen barnet fyller 13 år.

Ansökan
För att ansöka om plats använder du vår e-tjänst

Placeringsalternativ
Du kan ansöka om följande placeringsalternativ för ditt barn:

  • ordinarie fritidsplats mellan kl. 06.30-18.00.
  • plats endast på morgonen (kl. 06.30-08.00) inkl. lov och UFA-dagar (undervisningsfria dagar). 
  • plats endast under lov och UFA-dagar (undervisningsfria dagar).

Byte av skola
Om du flyttar och ditt barn byter skola ansöker du om placering i den nya skolans fritidshem.