Fritidshem

När du arbetar eller studerar erbjuds ditt barn en plats i fritidshem, från hösten barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Barn till arbetssökande eller föräldralediga föräldrar har inte rätt till fritidshem. Läs mer om våra regler och avgifter.

Verksamheten i fritidshem ska komplettera skolan och erbjuda eleverna en meningsfull och utvecklande fritid.

Fritidshemmet erbjuder barnen vila och avkoppling, att umgås med jämnåriga kamrater och att få stöd för att utveckla sina intressen. Ett viktigt mål för fritidshemmets verksamhet är att utveckla barnens självkänsla och sociala identitet.

Våra fritidshem
Alléskolans fritidshem
Brandstorps fritidshem
Bränningeskolans fritidshem
Fagerhults fritidshem
Hagens fritidshem
Kråkerydskolans fritidshem

Ansökan
Du ansöker om plats via vår e-tjänst. När ditt barn börjar i förskoleklass kommer du att få en anmälningsblankett där du får kryssa i om du behöver plats i fritidshem eller inte.

Öppettider och stängningsdagar
Fritidshemmen har öppet vardagar mellan klockan 06.30-18.00. Slättens förskola har öppet kvällar och helger där även barn placerade på fritidshem erbjuds plats. Från och med augusti 2018 kommer istället Gullvivans förskola ha öppet kvällar, helger och eventuellt nätter.

Fritidshemmen har två stängningsdagar per termin, då personalen har tid för kompetensutveckling.