Fritidshem

När du arbetar eller studerar erbjuds ditt barn en plats i fritidshem, från hösten barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Barn till arbetssökande eller föräldralediga föräldrar har inte rätt till fritidshem. Läs mer om våra regler och avgifter.

Verksamheten i fritidshem ska komplettera skolan och erbjuda eleverna en meningsfull och utvecklande fritid.

Fritidshemmet erbjuder barnen vila och avkoppling, att umgås med jämnåriga kamrater och att få stöd för att utveckla sina intressen. Ett viktigt mål för fritidshemmets verksamhet är att utveckla barnens självkänsla och sociala identitet.

Våra fritidshem
Alléskolans fritidshem
Brandstorps fritidshem
Bränningeskolans fritidshem
Fagerhults fritidshem
Hagens fritidshem
Kråkerydskolans fritidshem

Ansökan
Du ansöker om plats via vår e-tjänst. När ditt barn börjar i förskoleklass kommer du att få en anmälningsblankett där du får kryssa i om du behöver plats i fritidshem eller inte.

Placeringsalternativ
Du kan ansöka om följande placeringsalternativ för ditt barn:

  • ordinarie fritidsplats mellan klockan 06.30-18.00.
  • plats endast på morgonen (klockan 06.30-08.00) inklusive heldagar under lov och UFA-dagar (undervisningsfria dagar). 
  • plats endast under lov och UFA-dagar (undervisningsfria dagar).

Öppettider och stängningsdagar
Fritidshemmen har öppet vardagar mellan klockan 06.30-18.00. Gullvivans förskola har öppet kvällar och helger där även barn placerade på fritidshem erbjuds plats. Läs mer om kvälls- och helgomsorg. Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda fritidshem vid storhelger eller nattetid.

Fritidshemmen har två stängningsdagar per termin, då personalen har tid för kompetensutveckling.