App och SMS

För dig som vårdnadshavare med barn i förskola och/eller fritidshemsverksamhet inom Habo kommun, finns två digitala tjänster. Läs mer om respektive tjänst nedan.

Appen Tieto Edu

SMS

För mer information kring de digitala tjänsterna, kontakta barn- och utbildningsförvaltningens handläggare Josef Axelsson eller Ulla Jansson.