Tider och schema

Ditt barn får vara på förskolan när du arbetar eller studerar och när du reser till och från arbetet. När ni får en plats ska ett schema lämnas in via appen Tieto Edu. Du hittar mer information om hur du gör detta vid Digitala tjänster. Schemat bygger på att den förälder som börjar senast lämnar barnet och den förälder som slutar tidigast hämtar barnet. Tänk på att räkna in tiden som går åt i samband med hämtning och lämning såsom hjälp med kläder och dagliga samtal med personalen. Schemat ligger till grund för avgiften och verksamhetens planering.

Vid semester, eller annan ledighet från arbete eller studier, får barnet lämnas upp till 5 dagar per år.  Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom eller ledighet under semester och helgdag kan du inte byta den ledigheten mot en annan dag.

Det är viktigt att du respekterar de tider ni kommit överens om i schemat. Om tiderna för barnet måste ändras, lämnar du ett nytt schema i så god tid som möjligt.

Tillfällig ändring av närvarotiden (gäller ej allmän förskola)
Om du tillfälligt behöver utöka närvarotiden, innebär 1-2 gånger per månad, kan närvaron justeras genom minskad närvaro en annan dag. Vid utökning av tid vid upprepade tillfällen sker en permanent förändring av schema.

Tillfälligt ändrad närvarotid ska komma överens med förskolans personal i så god tid som möjligt.

Permanent förändring av närvaro
Om du vill ändra barnets närvarotid ska du göra det i så god tid som möjligt via vår e-tjänst. Önskar du övergång till högre tidsintervall betalar du den högre taxan från och med den dag barnet går upp i tid.

Utökning av tid i förskola
Om ditt barn har behov av mer tid i förskolan än vad du som vårdnadshavare har rätt till enligt reglerna, kan du ansöka om mer tid här. Skäl för utökad tid kan vara att barnet behöver ytterligare stöd i sin fysiska, psykiska eller sociala utveckling.