Fristående (privata) förskolor och familjedaghem

I Habo kommun finns fem fristående (privata) förskolor. Det finns även pedagogisk omsorg som drivs i egen regi och som fungerar som ett familjedaghem (verksamheten upphör 2018-07-06).

De fristående verksamheterna har egen kö. Har du frågor om de fristående förskolorna eller familjedaghemmen vänder du dig direkt till respektive verksamhet.

Vill du starta en fristående förskola eller familjedaghem? Läs mer här.

Önskar du fristående (privat) förskola i annan kommun?
Om du önskar en fristående förskola i en annan kommun måste du lämna en ansökan till Habo kommun, eftersom kommunen där man är folkbokförd ersätter den fristående förskolan. Efter att du har skickat in din ansökan kommer du att få ett beslut från Habo kommun.

Vill du starta förskola?
Här får du information om hur du går tillväga för att starta fristående (privat) verksamhet eller enskild pedagogisk omsorg.